Category Archives: Midd Blogosphere

Newhouse Graduate Newspaper Fellowship for Minorities Application Deadline 1/15/17

The Newhouse Graduate Newspaper Fellowship for Minorities is an 18-month program that provides generous awards to two students in the Magazine, Newspaper and Online Journalism program each year. Fellows receive full-tuition benefits, a monthly stipend and on-the-job training during internships with Syracuse Media Group. Candidates must: Be a U.S. citizen and member of an underrepresented […]

Tips for increasing your chance of sustainable New Year’s Resolutions.

As 2017 comes to a start, many of us are moved to make resolutions involving our health and lifestyle behaviors. We take stock of where we are and where we want to be. This can be extremely useful as we envision the health that we want – both short-term but even more importantly, long-term.

Unfortunately, many a good resolutions are soon abandoned to the well grooved patterns of our busy and sometimes unpredictable life events. I argue that this isn’t because we lack willpower or desire for positive changes; it’s because changing a lifelong habit is challenging and requires a systematic approach, support, and self-compassion when we have setbacks.

Here are my top 5 tips for making change:

  1. Ask yourself WHY you want this change. When meeting with clients this is where we always start: connection to why they actually want their health. We envision what change looks like and how that feels. This can be a big motivator as you move forward, as it grounds you in what is really important to YOU.
  2. Create your big goal and then break it down into small steps. Success begets success, so start with what you know you CAN do and then build from there. Real, sustainable change happens in tiny increments. I often tell my clients, make the first steps so small that you have absolute certainty that you can do them; as much certainty in the change as you have in the sun rising each morning.
  3. Share your goals with others that can support you in your journey. This may be a friend, a group of colleagues, or a professional. Or all of the above! I work with clients that use virtual groups and apps for this as well.
  4. Choose a goal that excites you and has the potential to bring you joy – and not just 20 years from now, but joy NOW. If the goal is a ‘should’: pick a new goal. Experiencing success in one part of your life can increase your energy and motivation to apply the success to a more challenging area of your life.
  5. Create a back-up plan based on likely barriers or challenges you may encounter. And maybe even have a back-up plan for your back-up! J

Consider me as a resource as well. I am here to partner with you in your journey toward optimal health! My role is as a guide in the process of change – helping you created a step-by-step plan in order to incorporate new healthy and life nourishing behaviors into your daily routine. I invite you to email me at: lwilkinson@middlebury.edu or call 443-3621.

First impressions from Sierra Leone

English below!🙂

След дълги часове прекарани в чакане и път най-накрая се отзовах на летището Лунги в Сиера Леоне. Бързо си взех багажа и не след дълго ме заобиколиха група мъже, предлагащи ми най-учтиво различни възможности за превоз до Фрийтаун, столицата на Сиера Леоне. Мястото, където се намира летището е отделено от Фрийтаун със залив.

seabirdЧернор Бах- приятел от Сиера Леоне, който работи за съвета на населението към ООН (the UN Population Council)- ми беше дал инструкции, които аз очевидно съм запомнила погрешно, тъй като в последствие се оказа, че съм се качила на погрешното корабче. Още от първия момент започнах да се сблъсквам както с реалността, така и със своите погрешни представи за нея, изградени в следствие на прочетеното и чутото за държавата. Така например след като минахме покрай върволица от къщи подобни на бараки, пристигнахме на кея, където ни чакаше Sea Bird корабчето, което даже предлагаше wi-fi! 

15970440_10211556752185424_530876582_nПо време на 20-минутното пътуване се заговорих с един италианец, който се оказа, че работи за делегацията на ЕС в Сиера Леоне. Набързо обсъдихме основните ми тревоги: как да се предпазиш от малария, има ли змии и каква храна могат да понесат изнежените ни европейски стомаси. Направи ми впечатление, че хората са изключително добре организирани до степен каквато не съм виждала нито в България, нито в САЩ, при това без да са стресирани или докачливи: продажбата на билети, поставяне на тагове на багажите, превоза ни с автобусче до корабчето и после разпределянето на багажите беше изпълнено с невероятна бързина и прецизност. С италианеца разменихме контакти, тъй като се оказа, че доскоро работата му е била с джендър въпросите в страната и чакахме заедно известно време, докато дойдат да ни вземат.  Когато най-накрая дойде моят местен колега Арнолд да ме вземе се оказа, че ме е чакал на мястото, където спирало другото корабче. Той самият бил по дискотеки цяла вечер, за да не пропусне да се събуди и да ме посрещне- както скоро след това установих сиералеонците знаят как да се забавляват и го правят в големи количества и без повод.

Пристигнах в къщата, в която ще нощувам в следващите пет седмици и бях посрещната от хоста ми, който е от Бангладеш и работи в интернационално НПО, както и неговия местен слуга (това ми е много ново и донякъде трудно за възприемане), който аз първоначално си мислих, че е просто друг наемател. Имах желанието да се изкъпя, но при все че бях впечатлена, че има вътрешна баня с течаща вода (не си го бях представяла така), не можах да се реша да се полея със студена вода. (На сутринта вече нямаше как, но затова в следващия пост!)

img_20100101_021456След много сън и разговори с хоста ми и негови приятели, които дойдоха за обяд и ме учиха как да ям с ръце по бангладешки, Арнолд дойде да ме вземе, обмених пари и отидохме да вечеряме. След това се разхождахме дълго по една крайбрежна алея, а Арнолд започна да ме учи на креоле- местният диалект, който реално представлява развален Английски и е бил езика на африканските роби, които са слушали своите англоговорящи господари и са използвали езика, без да могат да изговарят определени звуци. Така например знакът на снимката в превод на английски казва: “Let’s keep the beach clean all the time” (“Да пазим плажа чист през цялото време”). Очевидно не е много трудно да научиш креоле или поне да започнеш да го разбираш.

 

Следвайте постовете ми за още истории и впечатления от престоя ми в Сиера Леоне. Възможността да пътувам до едни от най-невероятните кътчета на света и да общувам с хора от целия свят до голяма степен се дължи на това, че знам и свободно говоря на няколко езици. Ако искате да подобрите уменията си по Английски по най-ефективния и бърз начин в интернационална среда с нейтив спийкърс, непременно разгледайте сайтът на новия ми проект: Immersion Language & Leadership Academy

———————————————————————

After many hours spent in waiting and travelling, I finally arrived at the Lunghi airport in Sierra Leone- the location of my 5-week research and field work focused on women and adolescent girl empowerment. I quickly picked up my luggage and a group of men surrounded me politely offering various modes of transportation to Freetown (the capital of SL).

seabirdChernor Bah- a friend working at the Population Council and a native of Sierra Leone- had given me instructions as to which boat to get on. Yet, it later turned out I had forgotten his advice and gotten on the wrong boat. (I’m an old believer in the saying that everything happens for a reason, though!) From the first moment I began facing the reality of life in Sierra Leone, as well as my skewed perceptions of it, based on what I had heard and read about the country. After passing by some of the poorest houses/barracks I have seen, we got on the Sea Bird boat which was quite fancy and even offered wi-fi!

15970440_10211556752185424_530876582_nDuring the quick 20-min trip through the bay separating the airport area from Freetown, I made friends with an Italian guy who works for the EU delegation in Sierra Leone. He kindly addressed my main concerns: how to not get malaria, are there snakes and what food would not upset our tender European stomachs. I noticed that people were organized to an extent I’ve never observed in neither Bulgaria, nor the US: the ticket sale, tagging and transportation of luggage, bus trip to the boat and return of our luggage were done with amazing efficiency and speed and no evident stress. The Italian and I exchanged contacts as it turned out he has been working on gender in the country until recently and waited until we got picked up. When my local colleague Arnold came to pick me up, it turned out he has been waiting at a different location where the boat I was supposed to get on disembarks. Afraid to not miss waking up on time, he had spent the night out partying which as I later found out is widespread among Sieraleoneans who love having fun and do it in big quantities and without a reason.

I finally arrived in the house where I’ll be staying in the next 5 weeks and I was warmly welcomed by my host who is Bangladeshi and works for an international NGO, as well as his local servant (something which is pretty new to me, but apparently is quite common here, with many middle class locals having servants). I wanted to shower, but although I was nicely surprised that there is an indoor bathroom with running water (which is not how I imagined it), I couldn’t get myself to shower with cold water. (I had to as soon as next morning, but read my next post for more info).

img_20100101_021456After much sleep and conversations with my host and his friends who are also development workers and who taught me how to eat with hands Bangladeshi-style, Arnold came to pick me up, I exchanged money and we went to have dinner. Afterwards we walked along a beach pathway and Arnold began teaching me Kreo- the local dialect which, according to Arnold, the African slaves came up with as they heard their masters speak in English. Unable to pronounce all sounds,  the slaved used a simplified version of English. The sign on the picture, for example, says “Let us keep the beach clean all the time”. Apparently it’s not too difficult to learn Kreo or at least begin to understand it.

 

Follow my posts for more stories and observations from Sierra Leone🙂

 

 

 

 

 

 

 

 


Classroom Troubleshooting Tips

Media Services has created a few videos on the most common classroom emergency calls we respond to.  They are; problems with projection from a laptop and no audio from a laptop.  There is a video that covers very easy troubleshooting tips you can try before you call for help.  Click on the links below to watch the video based on the type of computer you have.  If you still have trouble after trying these tips, give the Helpdesk a call at X2200 and they will send someone from Media Services over to help.

Microsoft Laptop Projection Problems 

Microsoft Laptop Audio Problems

Mac Laptop Projection Problems

Mac Laptop Audio Problems

@MiddInfoSec Phishing Alert: don’t fall for “RE: all mail-box Web App ” scam email

Be on the alert for a suspicious email purportedly sent from “Jailina.Miranda@microchip.com” with the subject line “ RE: all mail-box Web App “. This is a confirmed phishing message, designed to trick you into divulging your username and password. Do not click on the links in the message or reply to the message. If you find a copy of the message in your inbox, please delete it. If you find a copy of this message in your spam quarantine, please ignore it and do not release it. The message will be deleted from your quarantine automatically in the next few days.

 

For more information about phishing attacks, please visit http://go.middlebury.edu/phishing. For more information about the spam quarantine, please visit http://go.middlebury.edu/spam.

Connect with Community Members – Drop-in fun!

Welcome back for Winter Term, students!

Have interest in connecting with community members of all ages and abilities? Join CSAC, the Counseling Service of Addison County, in some of their open programming. Check out these drop-in opportunities to get to know our vibrant community– and have a lot of fun!

Mondays-

12:00 to 1:00 at 109 Catamount Park- MONDAY FUNDAY!

Bring a brown bag lunch, participate in games, conversation as well as arts and crafts.

Craft donations items are welcome! Bring an idea, a good friend and create something fun with good company!

 

Tuesdays –

11-12 at 109 Catamount Park, Sing-a-long!

Come join us for song and dance on Tuesdays at CSAC- bring an instrument and enthusiasm! Join us for an hour of singing and dancing!

 

Wednesdays – 

1-2 at The Rec Department on Creek Road, Open Gym!

This is a group of peers who enjoy games such as Frisbee, basketball and other indoor activities. Bring a game, a friend and a bottled water to stay hydrated!

3:15-4:30 at 109 Catamount Park, Reading Group

Multi-Level group of individuals that meet up and share a reading adventure together- everyone is a reader in this group! Join for a quick word game or stay for a chapter reading of the current book, WONDER, by Raquel J. Palacio

 

*Note: Catamount Park is off of Exchange Street in Middlebury. You can take the Tri-town Shuttle Bus (fare free) from Merchant’s row (across from Sabai Sabai) to get there.

Have questions or want to get involved? Contact Megan Brakeley at the CCE or Heather Goodale, Community Associates Service Coordinator at CSAC.

 

DAAD Undergraduate Scholarship for Study Abroad in Germany – Deadline January 31, 2017

The German Academic Exchange Service (DAAD) invites highly qualified undergraduate students from all fields to apply for scholarships funding study, senior thesis research and/or internships in Germany. The goal of this program is to support study abroad in Germany and at German universities. Preference will be given to students whose projects or programs are based […]